The tale of the Muspah

Druhá verze bez záruky, pravopisné korektury

Obtížnost : střední

Délka : střední

Požadavky :

 1. 6 Firemaking
 2. 8 Mining
 3. 10 Magic
 4. 10 Woodcutting

Nezbytné věci :

 1. Runy na 8 kouzel enchant lvl-1 (8 cosmic + 8 water)
 2. Hatchet - sekera na dřevo
 3. Pickaxe - krumpáč
 4. Chisel - dlátko

Doporučené věci :

 1. Zdroj energie pokud neradi chodíte krokem
 2. Teleporty poblíž Rellekky (Fairy,Camelot, lyra...) a do pouště (Fairy, glory, dueling, koště...)

Výbava: Bez boje

Odměna :

 1. 1 quest point
 2. 500 Firemaking exp
 3. 800 Mining exp
 4. 800 Woodcutting exp
 5. 1.000 Magic exp


 1. V bance si vemte vše podle seznamu a zbytek místa v inventáři si nechte volné (jídlo nepotřebujete) Severo-východně od Rellekky si promluvte s Erjolfem (" Okay, your secret is safe with me ") 2. Uvnitř jeskyně je hned naproti vstupu kámen a přes něj přeskočte na druhou stranu (jump flat rock) ho následujte a v západní části prolezte do další části jeskyně (enter cave opening). 3. Znovu s ním promluvte a během animace uvidíte jak se vyrábí malý vor.

  1. Tell me more about your trials
  2. Perhaps, I can help with your Trials
  3. I'm ready to learn how to melt the ice
 4. Promluvte s ním ještě jednou (" I need some tools to melt the ice ") a dostanete nářadí (knife, spade a tinderbox) Pak se na chvíli rozlučte (" Never mind ") 5. Z libovolné hromady si vemte plný inventář dřeva (take driftwood) a pomocí nože opracujte na vory (make-fireraft driftwood) 6. Vory musíte postupně dopravit pomocí regulace vodního proudu doprostřed k ostrovu. Tam uvidíte po obvodu několik ledových sloupů. Pokud vor zastaví vedle sloupu, tak roztaje. Proud se reguluje tak, že pomocí lopaty zaházíte 2 ze 3 míst kde vytéká voda ven z jeskyně (východ, západ a jih) Vor pak popluje k jedinému volnému místu. Pokud se kdekoliv špatně zarazí, tak po chvilce dohoří a dále nebude překážet.

 7. Pořadí může být libovolné a proto můžete zaházet výpusť vedle dřeva (block-stream Ice mound) To samé udělejte na protilehlé (východní) straně a jestli máte jižní výpusť volnou, jděte do severní části kde je přítok (ten nelze zastavit) Spoustu vorů jsem poslal zbytečně (pokus/omyl) a možná i v návodu bude nějaký ten krok navíc. I pozice sloupů na fotkách může vypad jinak než je popsáno, ale pro průběh questu to nemá žádný vliv. Hlavním úkolem je odstranit všechny sloupy a až budu tento quest dělat (někdy - možná) s druhou postavou , pořadí upravím. 8. V místě jako na obrázku klikněte v inventáři na vor (launch...) Tím ho zapálíte a zároveň pošlete po vodě. Až dorazí k ostrovu, ledový sloup roztaje. Udělejte krok vedle a pošlete další. Zkuste ještě poslat i třetí (k rohu ostrova), ale nevím jestli to bude mít cenu. Toto si nepamatuji a z obrázku to nemohu vyčíst. 9. Na další část budete potřebovat vory v počtu 5 a více a 4 z nich pošlete za sebou do míst jako na obrázku. Takto by měl roztát sloup za kamenem. Máte-li ještě na ostrově sloup v místech označným kolečkem, tak k němu také pošlete jeden vor. 10. Jděte přes východní část a uvolněte zasypanou výpusť (unblock-stream blocked icy stream) Pokračujte k jižní části a tu zasypte (block-stream Ice mound) 11. Na západní části nechte odtok zasypaný a doplňte si zásoby vorů. Pak pošlete z každého břehu jeden vor a tak uvolníte další sloupy.

 12. Uvolněte zasypanou západní výpusť (unblock-stream blocked icy stream) , jižní nechte zaházenou a východní zasypejte (block-stream Ice mound) Nyní pošlete opět 4 vory za sebou a uvolníte tak dva sloupy na jižní stěně. Pokud jsem na nic nezapoměl, sloupy na ostrově jsou rozmraženy a ozve se Vám Erjolf. Pokud ne, princip už znáte a chybějící sloupy snadno zlikvidujte.

 13. S Erjolfem si promluvte co máte dělat dál (" What should we do now ? ") a pak si prostudujte to co je zamrzlé v ledu (" Yes, look at the creature ") Pak opusťte jeskyni a jděte do severo-východní části snow hunter area. 14. Promluvte s Natural historian a v první části dialogu se musíte dopracovat až k tomu, že mu budete muset popstat to co jste viděli zamrzlé v ledu.

  1. What are you doing here ?
  2. What exactly are you researching ?
  3. [talk about something else.]
  4. Are you any good at identifying creatures ?
  5. Okay, I can start describing it now
 15. Až se Vám zobrazí prázný list papíru, následujícím dialogem do něj bude postupně zakreslovat části podle Vaší výpovědi. Průběh by měl být podle toho co jsem na místě zjišťoval pro všechny stejný a potvora by měla vypadat jako na obrázku. Pokud mu ji nepopíšete správně, musíte celou "výpověď" zopakovat (viz druhý obrázek).

  1. It's yellow
  2. It has four arms
  3. It has no legs, like a snail
  4. It has spikes, which run down its spine
  5. It has a spiky tail, with vicious spines
  6. Its has pincers, like a crab

 16. Pokračujte v rozhovoru (" Where can I find out more this creature ? ") a nakonec se dozvíte že máte jít do pouště východně od Mining camp a na cestu dostanete teleport do Lumbridge. 17. Vemte si 2 waterskiny, lopatu a dopravte se libovolným stylem podle mapy na uvedené místo. Lopatou odkryjte sochu (dig-sand sand pile) a po chvilce se objeví Ali the Wise. 18. Promluvte s ním a dozvíte se jak můžete osvobodit příšeru kterou jste našli v jeskyni. Pro rychlejší návrat dostanete camelot teletab, ale radši jsem to vzal kratší cestou pomocí Fairy ringu.

  1. I've found a creature just like this statue
  2. Why do you think the creature I've found is a myth ?
  3. If the Muspah is a mith, how could I have found it ?
  4. How can I clear ice from around the Muspah ?
  5. Can you help me get back to the Muspah cave ?
  6. Never mind
 19. Máte-li u sebe 8 cosmic + 8 water run, sekeru, chisel, knife a pickaxe, odcestujte zpět do jeskyně kde jste pouštěli vory. Vedle vchodu si nakopejte 4 uncut saphire a pomocí dlátka je opracujte (chisel ->uncut saphire)

 20. Přejděte přes plovoucí most doprostřed a dejte do ledového bloku opracované safíry (bore-sapphires Ice block) a pak pomocí kouzla očarujte (enchant-sapphires Ice block) 21. Až příšeru odčarujete, pokecejte s Erjolfem a ten si bude ctít vzít trofej. Ale zjistí že je stále na živu a tak radši odejde. Až dialog skončí, posbírejte 4 safíry co leží na zemi (budou potřeba později) Pak s příšerou promluvte (talk Muspah) a po chvilce se přemění na Jhallana. 22. Pokračujte v dialogu podle následujícího seznamu. Zde jsem se trochu zamotal a možná že bude průběh vypadat trochu jinak.

  1. I only wanted to help !
  2. That's okay
  3. What were you doing in the ice ?
  4. Tell me about the rejuvenation ritual
  5. So what do you need now ?
  6. Never mind
 23. Pokecejte s Erjolfem(bude někde u vchodu) a řekne Vám že ho máte najít v západní části snow hunter area. 24. Doběhněte k místu s transport značkou a pokecejte s ním. Pak pomocí sekery opracujte kus klády (make-canoe fallen log) a vydejte se na cestu (travel canoe) 25. Po vystoupení z kánoe jděte pár kroků na jih a vstupte do jeskyně (enter cave) Dole pokecejte s Jhallanem (" Yes, follow me...) a pak s ním jděte do jiho-západní části této jeskyně. 26. Až budete na místě tak s ním promluvte (" Is the spot peaceful enough for you ") a měl by být spokojen. 27. Pak na něj klikněte (bore-saphires Jhallan) , následně očarujte (enchant...) a než se Vám ho podaří uspat, dá Vám ještě trofej - Muspah's tail 28. Vyjděte ven z jeskyně, pomocí kánoe se dopravte zpět a pokecejte s Erjolfem. Poté co si od Vás vezme Muspah's tail, je quest hotov.Návod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

Nahoru