Kennith's concerns

Obtížnost : střední

Délka : střední

Požadavky :

 1. Slug Menace
 2. 46 Mining

Nezbytné věci :

 1. Pickaxe - krumpáč

Doporučené věci :

 1. Energy potiony pokud neradi chodíte krokem.

Výbava: Bez boje

Odměna :

 1. 1 quest point
 2. 5.000 Agility exp
 3. 12.000 Mining exp


 1. V bance si vemte krumpáč, případně pár energy potionů a jděte do vesnice Witchaven která leží východně od Ardougne. Zde si promluvte s Kennithem(" Sure, thing ") a ten Vás pošle na průzkum nedalekého podzemí. 2. Po rozhovoru se vydejte západním směrem a slezte do dungeonu (climb-down old ruin). Hned jak slezete, na východní stěně projděte zdí (enter wall opening) do míst které znáte z questu Slug Menace. 3. Kdo může, tak využije zkratku (climb-through shorcut) a kdo ne, tak se proběhne okolo. V severní části pak přelezte kameny (climb-over rocks) 4. Za překážkou mezi dvojicí Villagers zkuste vejít do dolu (enter entrance) , ale v tuto chvíli Vás nikam nepustí. Pak jděte zpět na povrch. 5. Znovu si jděte promluvit s Kennithem a ten Vás tentokrát pošle za rodiči (Kent a Caroline). 6. Jděte k východní stěně kostela a promluvte s Kentem. Do rozhovoru se přidá i Caroline a nakonec dostanete svitek - note 7. Svitek přečtěte (read) a pak běžte severním směrem k bráně do Legend's guildy. Zde si znovu promluvte s Kentem. Požádá Vás abyste našli dívku jménem Kimberly. 8. Dům Kimberly najdete na severu Witchavenu a když s ní promluvíte (" Of course I will "), dům obklíčí 4 vesničani. Pokecejte s ní ještě jednou (možná automaticky) a teď musíte tyto 4 osoby zavřít do kostela, jinak nikam nepůjde. 9. Vyjděte ven, vypněte si běh a nalákejte je všechny na sebe (nezpůsobují žádné zranění). 10. Až Vás budou všichni následovat, vydejte se pomalu ke kostelu, otevřete dveře a všechny je dostaňte dovnitř. Bude to chtít trošku cviku. Občas se jeden zasekl venku a tak si musíte trochu nadejít. Budou-li všichni co nejdále od dveří, tak si zapněte běh, vyběhněte ze dveří a rychle je za sebou zavřete.

 11. Jděte informovat Kimberly (" Okay, I've locked them all up ") a pak ji následujte do domku za Kennithem (start questu) 12. Až dorazíte na místo tak si promluvte s Kimberly. Do rozhovoru se přidá i Kennith a nakonec dům opět obklíčí 4 vesničani. 13. Znovu je stejným způsobem zavřete do kostela a vraťte se promluvit s Kimberly (" Okay, I've locked them all up "). Potom ji následujte na severo-východ do obchodu s rybářským náčiním.

 14. Pokecejte s ní a do rozhovoru by měl vstoupit Ezekial. Pokud ne tak si promluvte rovnou s ním. Potom se vydejte zpět do dungeonu až k místu kde Vás zastavili Villagers při vstupu do dolu. 15. U vstupu na Vás bude čekat Ezekial a pokecejte s ním. Pak zkuste vejít (enter entrance) a po krátkém dialogu budete vpuštěni do malé místnosti v nové části. 16. Pokecejte s Ezekialem a ten nahlédne do severních dveří. Potom si znovu promluvte a dostanete radu jak postupovat dále. Máte-li u sebe krumpáč, můžete také otevřít severní dveře a vstoupit do další místnosti. 17. V této místnosti musíte nepozorovaně projít na druhou stanu, uprostřed východní stěny prozkoumat stěnu (prospect wall) , pak prokopat díru na druhou stranu (mine wall) a projít (enter wall). Pokud budete kdekoliv chyceni, vyhodí Vás ven a musíte začít znovu. 18. Nejprve se musíte dostat za jižní zídku kde budete v bezpečí a máte-li přepnuto na RUN, počkejte až se všichni 3 dělníci otočí od vozíku směrem k prostření zdi a pak rychle proběhněte k jižní stěně. Moc času na to není, ale v případě neúspěchu jste zpátky během chvilky. Za vozíky se můžete schovávat volbou (crouch minecart)

 19. Za jižní zdí si stoupněte kousek od východního kraje a až kolem projde hlídač, proběhněte do výběžku naproti východní zdi a nechte stráže dojít k sobě.

 20. Až se vydají od sebe, prozkoumejte zeď (prospect wall) , prokopejte díru (mine wall) a projděte (enter wall). Dá se to zvládnout na jeden zátah, ale je lepší tyto kroky dělat postupně.

 21. Teď budete v úzké uličce tvaru hranatého "U" a tou jděte až na protilehlý konec (na jih, západ a na sever). Naproti dveří zatáhněte za páku (use lever - na obrázku po pravé straně) a tím otevřete dveře pro Ezekiala se kterým pokecejte. 22. Běžte pomalu zpět do východní části (jih -> východ -> sever) a Ezekial Vás bude následovat, tak mu neutečte. Vejděte do dveří které vedou do místnosti ve které najdete Kenta a Caroline. 23. Hoďte řeč s Ezekialem a znovu nahlédne do dveří (východní stěna) . Potom do dveří vejděte také a v nové místnosti prozatím stůjte na místě.

 24. Zde musíte nakopat 4 rudy které najdete na stěnách (mine rubium) a postupně je vhodit do 4 děr v zemi (rubium -> steam vent) Po poslední vhozené rudě všíchni v místnosti (kromě Vás) ztratí vědomí a pak můžete klidně použít dveře v jiho-východní části.

  Na 1. obrázku jsou sice dveře v jiho-východní části popsány, ale nejsou vidět. Musel jsem přepnout do většího zobrazení a až pak je uvidíte. Po tomto přepnutí můžete hru vrátit do původního nastavení a dveře tam již zůstanou, protože se pohled na místnost trošku zmenší. Možná to bude časem opraveno, ale nevědět že tam dveře jsou, asi bych je nenašel.

 25. Nakopat rudy není těžké a na stěnách jich je více, ale naházet je do děr (rubium -> steam vent) chce trochu opatrnosti. Po každém vhozeném kousku jsem se schoval zpět za stěnu od které jsem vyběhnul. Po každém vloženém kousku se místnost trochu zaplní kouřem který je neškodný.

 26. Až se dostanete ze zakouřené místnosti, budete spolu se Ezekialem v další malé místnosti a rozhovorem ho znovu necháte prozkoumat dveře do další místnosti. Princip je stejný jako v té předchozí. 27. Zde nejprve využijete vozík blíže ke středu místnosti jako úkryt (crouch minecart). Tam doběhněte až půjdou dělníci od vozíků na jih. Odtud se dostaňte po rozboření zdi (break rock) do výklenku uprostřed označené na obrázku jako "bezpečné místo". 28. Nyní postupně nakopejte v severo-východní čáasti 4 rubia. Stráž chodí ve směru hodinových ručiček a stačí si dávat pozor abyste nešli k němu moc blízko. Také si dávejte pozor na hlídače u dveří. 2 kusy rubia v jiho-východní části nepotřebujete.

 29. Stejně jako v minulé místnosti použijte nakopané rudy na otvory v zemi (steam vent) a po ztrátě vědomí použijte dveře uprostřed východní zdi.

 30. Toto je poslední malá místnost a zde si promluvte s Ezekialem. Potom promluvte s Katharinou a do rozhovoru se přidá i Clive (rodiče Kimberly) a nakonec i Ezekiel. 31. Po rozhovoru se vydejte zpět přes místnosti. Až narazíte na Carolinu, tak s ní promluvte. Přidá se i Kent a pak pokračujte v cestě zpět dokud nenarazíte na Kennitha se kterým pokecejte.

 32. Po krátké animaci ve které bude Kimberly obklopena zvláštním polem, se dozvíte že musíte najít vláček který ztratila. 33. Než odejdete, promluvte s Kimberly a dostanete od ní přibližnou polohu kde vláček najdete. Půjde o náhodnou lokaci, proto dávejte pozor co Vám řekne. V mém případě to bylo "kolem domu starosty Hoba" 34. Vydejte se do města a rozhlédněte se kolem naznačené pozice. Nespoléhejte se na "červenou tečku" z minimapy, protože na ni není vidět. Kdo neovládá angličtinu, bude muset projít celé město a hledat všude. Vláček seberte (pick-up toy train) a pak se vraťte za Kennithem. 35. Použijte hračku na Kennitha (use...) , tím silové pole zmizí a sám si začne s vláčkém hrát. Pokecejte s Kentem , Ezekialem a quest je u konce.Návod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

Nahoru