Elemental workshop II

Obtížnost : lehké

Délka : krátké

Požadavky :

 1. Elemental workshop I
 2. 30 Smithing
 3. 20 Magic

Nezbytné věci :

 1. Knife nebo Battered key z minulého questu
 2. 2 element bary nebo Pickaxe + 8 coal
 3. Hammer - kladivo na smithing

Doporučené věci : Jeden teleport do Varrocku a Seers village .

Výbava: Cokoliv pro poražení 2 Earth elemental (lvl 35) pokud nemáte 2 element bary.

Odměna :

 1. 1 quest point
 2. 7.500 crafting exp
 3. 7.500 smithing exp
 4. Schopnost vyrábět další typ elemental armoru


 1. Quest začíná netradičně v archeologickém centru, východně od Varrocku a s sebou si můžete vzít vše potřebné. Uvnitř centra prohledejde bookcase a neleznete knihu (baeaten book) kterou mějte po celý quest u sebe. Knihu zkuste přečíst (read) a vypadne z ní svitek s kódem který použijete později. 2. Teď se dopravte do Seers a jděte do domu s kovadlinou západně od banky. Pro vstup potřebujete Battered key a pokud ho nemáte, postup pro získání je popsán v návodu na Elemental workshop I. Projděte zdí ( open odd looking wall) a sejděte po schodech dolů.

 3. Na svitku který vypadl z knihy je popsána cesta (světová strana + kroky) a ta Vás nakonec dovede do severní části, kde prohledejte stroj vyznačený na obrázku (search machinery). Tím získáte klíč potřebný pro vstup do dalšího patra. Svitek je nutné přečíst, jinak klíč nenajdete. 4. Vstup se nachází uprostřed místnosti a poklop otevřete. Klíč automaticky použijete a vstupte do nižšího patra (climb-down). 5. V jižní části prohledejte krabici s plánky (take-from schematic create). Vezměte si oba které dialog nabízí a prostudujte. Před odchodem si prohlédněte jeřáb (Examine Old crane). V chat okně se objeví zpráva A broken claw. Nezbývá než jeřáb opravit. 6. Pokud nemáte 2 elemetal bary, návod na získání je opět v návodu Elemental workshop I a potom si z jednoho vytvořte v hale na pracovním stole (workbench) Elemental claw. 7. Náhradní díl máte vyrobený a teď je potřeba jeřáb opravit. Spusťte jeřáb nad dopravník (pull an old lever) a použijte na něj vyrobenou součástku (Crane claw --> Old crane). 8. Nyní musíte přetavit pomocí opraveného jeřábu druhý Element bar. Pokud náhodou pod jeřábem není přistavený dopravník, pomocí páky za Vámi (pull lever) ho dopravíte do výchozí pozice. S touto pákou budete průběžně popojíždět vícekrát k jednotlivým strojům.

  1. Zvedněte jeřáb a položte element bar na vozík (element bar -> Jig cart)
  2. Spusťte jeřáb, tím nabere bar a opět zvedněte.
  3. Otočte jeřábem nad lávu, spusťte dolů a opět zvedněte.
  4. Otočte jeřáb nad vozík, spusťte (tím bar položíte) a opět zvedněte prázné rameno.


  Pokud je bar v pozici jako na obrázku, zatáhněte za ovládací páku za vozík popojede k lisu. 9. Jak jistě tušíte, lis (i další 2 stroje) bude také potřeba opravit. V místnosti prohledejte všechny krabice. Musíte najít pipe (kousek trubky) a 3 cog (ozubená kola). Hledejte systematicky, ať máte jistotu že jste prohledali všechny krabice. Pokud nějaký kus potřebného materiálu chybí, najdete ho v horním patře, kam se dostanete po železném schodišti(místa nálezu jsou pro každého jinde).

 10. Až se přesunete do horního patra a prohledáte zbytek krabic. Pak jděte na sever a použijte na rozbité potrubí náhradní kus který jste našli. 11. V západní části se nachází rozvod vzduchu pro lis, který bude také potřebovat Váš zásah. Otevřete skříň a v ní uvidíte 6 vývodů a 3 díly. 12. Vše pospojujte tak, že kliknete na jeden konec a poté na druhý. Tím se automaticky chybějící díl doplní. Výsledné propojení je na obrázku a na všech webech co jsem prošel bylo stejné. 13. Sejděte po schodech dolů a u lisu zatáhněte z páku (najdete ji u tří trubek). Až lis roztavený bar zdeformuje, zatáhněte za ovládací páku pohánějící dopravní pás v jižní části místnosti. Teď by měl být bar u dalšího stroje. 14. V této fázi roztavený a vylisovaný bar musíte zchladit.

  1. Zatáhněte za páku otevírající dveře chladícího boxu.
  2. Napravo od páky pomocí Corkscrew lever vysunete podavač a druhým otočením naberte vozík s barem dovnitř nádrže. Nakonec zavřete dveře pomocí páky.
  3. Otočte napouštěcí ventil (turn water valve). Až se místnost naplní voudou, znovu ho otočte a tím zastavíte přívod vody.
  4. Dojděte k vypouštěcímu ventilu a otočte s ním. Voda vyteče a ventil uzavřete.
  5. Pákou otevřete dveře, podavač jedním otočením vysuňte a druhým otočením vrátíte zpět. Nakonec zavřete dveře


  Má-li nyní bar modrou barvu, chlazení proběhlo dobře a pákou ovládající dopravní pás (na jihu) popojeďte k poslednímu stroji. 15. Před sušením musíte umístit 3 ozubená kola na přední část panelu. Podle obrázku je postupně dejte na svá místa (xxx cog --> pin) a potom zatáhněte z páku napravo od kontrolních budíků. Měla by se objevit zpráva The fan starts to blow a tím začne sušící proces. Až bude mít bar bílou barvu, zatáhněte znovu za páku a sušení ukončíte - The machine grinds to a standstill. 16. Naposledy zatáhněte za páku pohonu a vozík s nákladem ukončí okružní jízdu tam kde jste ho naložili. Teď už můžete náklad vzít (Take-from jig cart) a v inventáři budete mít Primed bar. 17. V rohu mezi lisem a vodní lázní je schodiště do dalšího podzemí. Sejděte dolu a vejděte do velké místnosti (open Mind door). Položte Primed bar na stroj (use Primed bar -> Extractor gun). Následující operace Vám vezme ze statů 20 magic bodů a je nutné je v této chvíli mít. Nyní stroj spusťte (Operate Extractor hat) a po krátké animaci změní cihlička barvu a potom si ji vezměte zpět do inventáře (Take-from Extractor gun). 18. Vyjděte nahoru k místu s kovadlinou a použijte na ni Primed bar (use primed bar -> Workbench) a quest je u konce.  Návod sepsal a mnoho štěstí při plnění přeje Plastick2.

  Nahoru